Poziom edukacji w Unii Europejskiej

Mieszkania Łagiewniki-Borek Fałęcki Kraków Mieszkania Śródmieście Gdańsk

Poziom edukacji w Unii europejskiej jest dosyć zróżnicowany. Europa z tzw. bloku wschodniego wciąż boryka się z nadrabianiem strat edukacyjnych po erze komunizmu. Polska na tym tle wypada bardzo dobrze, zarówno pod względem poziomu edukacji, jak i systemu edukacyjnego.

Edukacja w UE opiera się na współpracy państw członkowskich w kształceniu, a także szkoleniu oraz uczeniu się od siebie nawzajem. Dąży się do uniformizacji edukacji w państwach członkowskich poprzez wprowadzanie strategii typu „Europa 2020” bądź Otwarta Metoda Koordynacji czy programów, takich jak Erasmus, Socrates, Mobilna Młodzież. Celami UE w zakresie kształcenia są: zwiększenie mobilności uczniów, nauczycieli i studentów, poprawienie jakości i skuteczności edukacji, zwiększanie kreatywności oraz innowacyjności na wszystkich poziomach kształcenia, a także rozwój wymiaru europejskiego w edukacji, objawiającego się nauczaniem i upowszechnianiem języków państw członkowskich.

W krajach Europy Wschodniej bardzo widoczna jest tzw. luka edukacyjna, objawiająca się małym procentem osób posiadających wyższe wykształcenie. Wynika to najprawdopodobniej z narzuconego przez ZSRR systemu, który zahamował rozwój edukacyjny czy gospodarczy wielu krajów, takich jak Polska, Słowacja, Litwa, Czechy.

Dlatego też różnice w edukacji pomiędzy „starą” a „nową” Unią są widoczne, choć wciąż dąży się do ich wyrównania. W tzw. „nowej” UE przoduje wykształcenie podstawowe, natomiast w tzw. „starej” Unii różnice między wykształceniem podstawowym, średnim i wyższym są niemal na równym poziomie. Najwyższy poziom edukacji osiągnęły: Finlandia, Szwecja, Estonia, Szwajcaria i Holandia. Dobry system edukacyjny ma też Wielka Brytania, Irlandia, Szwajcaria, Dania, Polska i Niemcy. Najsłabszy stopień skolaryzacji występuje na Malcie, w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Rumunii.

nauka

W Polsce od pewnego czasu widać znaczący wzrost pod względem edukacji nauk ścisłych. W zeszłym roku nasz kraj wziął udział w międzynarodowym badaniu poziomu szkolnictwa autorstwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w którym zajął 5 miejsce w Europie (po Finlandii, Estonii, Szwajcarii i Holandii) oraz 11 miejsce na świecie. Warto wiedzieć, że ranking ten odzwierciedla ścisły związek pomiędzy poziomem edukacji a rozwojem gospodarczym. Poprawa nauczania zatem skutkuje wzrostem PKB.

Mieszkania Bojary Białystok