Biblioteka Europejska

Warszawa mieszkania mieszkania Łódź

Biblioteka Europejska (z ang. The European Library, w skrócie TEL) to instytucja, która udostępnia zbiory 45 bibliotek narodowych na Starym Kontynencie. Dzięki niej czytelnicy mogą w sposób zintegrowany, czyli za pomocą jednej wyszukiwarki przeglądać katalogi dowolnej ilości bibliotek w całej Europie, posiadając równocześnie dostęp do cyfrowej postaci książek, czasopism, a także zbiorów graficznych i audiowizualnych. Biblioteka Narodowa w Warszawie stała się partnerem TEL w styczniu 2007 r. Kiedy to rozpoczęto prace nad projektem o nazwie TEL-ME-MOR (The European Library: Modular Extensions for Mediating Online Resources), dzięki któremu włączono do TEL zbiory biblioteczne z 10 nowych krajów członkowskich UE.

Biblioteka Europejska została założona w 1997 r. w ramach projektu GABRIEL (Brama i Most do Europejskich Bibliotek Narodowych). Wówczas powołano do życia portal europejskich bibliotek narodowych, gdzie dostarczono informacje o każdej narodowej bibliotece w UE i udostępniano jej katalogi. 8 lat później uruchomiono pierwszy portal TEL w sieci: www.theeuropeanlibrary.org, dzięki któremu można było skorzystać z zasobów bibliotek narodowych z Włoch, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Francji, Portugalii, Holandii, Austrii, Szwajcarii. W kolejnych latach zbiory poszerzono o zasoby bibliotek w Europie Wschodniej, m.in. w Polsce, Czechach, Ukrainie, Mołdawii, Macedonii i Gruzji. Obecnie wszelkie działania związane z Biblioteką Europejską podejmowane są w biurze w Hadze.

Biblioteka Europejska jest tak zorganizowana, aby wyszukiwanie można było prowadzić w europejskich językach narodowych, a dostęp do jej katalogów nie podlega żadnym ograniczeniom (choć niektóre obiekty zdigitalizowane są udostępniane za opłatą).

uczące się dzieci

Biblioteka Europejska przeznaczona jest dla internautów z całego świata, w szczególności tych interesujących się kulturą i historią Europy. Zatem celem tej instytucji jest prezentacja bogactwa oraz różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek. Warto wiedzieć, iż w 2008 roku Biblioteka Europejska stała się fundamentem uruchomionego wówczas portalu Europeana, umożliwiającego zintegrowany dostęp do cyfrowych zbiorów zasobnych bibliotek Europy oraz jej archiwów i muzeów.

Kraków mieszkania